Josef Lindberg i Sandarne AB har en mycket kompetent personal som tillgodoser kundernas behov med fokus på en hög kvalitet och servicegrad.

Personalens arbete utförs med fokus på säkerhet, miljö, kvalitet och service. Personalen har utbildning i bl.a. Heavy Eco Driving och vi gör ständiga uppföljningar av deras miljöpåverkan i transportarbetet. Vi väljer att använda lastbilar med Euro 5 och Euro 6 för att minska vår påverkan på miljön. Vi eftersträvar hela tiden att vi skall bli ännu bättre på vårt miljöarbete och minska vår miljöpåverkan. Vi vidareutbildar all personal för att öka medvetenheten och delaktigheten, i deras uppdrag ingår att löpande arbeta mera aktivt med mål för att bli ännu bättre på att minska vår miljöpåverkan.

Till detta används en modern och uppdaterad utrustning av tankbilar och tankcontainers. Vår målsättning är alltid att lösa kundens behov av transporter med minsta möjliga miljöbelastning, vi erbjuder därför fler alternativa lösningar som täcker kundens behov av miljöpåverkan.