Fair Transport är ett ställningstagande från seriösa åkeriföretag som står för sunda transporter både ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Dessutom betyder det att man tar ett ansvar kring det egna företagandet vad gäller etisk policy och goda arbetsförhållanden för personalen.

Du kan läsa mer om Fair Transport på Sveriges Åkeriföretag.

Fair Transport