Vi inom Josef Lindberg i Sandarne AB (JL) skall genom att utföra våra tjänster i rätt tid och med rätt kvalitet framstå som en samarbetspartner att lita på. Våra tjänster skall alltid uppfylla våra kunders förväntningar och krav. Med kunden i centrum skall vi förbättra och effektivisera vår verksamhet så att vi i samklang med kunden får en positiv långsiktig utveckling. Vi kan sammanfatta detta i vår slogan ”Bäst på väg”.

Detta skall vi klara genom att:

  • Endast acceptera krav som vi har förmåga och möjligheter att uppfylla
  • Våra chaufförer och anlitade leverantörer av tjänster uppträder på ett korrekt och serviceinriktat sätt
  • Ha en modern och ändamålsenlig maskinpark
  • Arbeta för att utveckla nya produkter och metoder i samverkan med våra kunder och leverantörer
  • Vi skall aktivt arbeta med hanteringen av avvikelser, alla skall vara delaktiga i arbetet, såväl egen personal som de leverantörer vi använder för att utföra våra tjänster. Det är viktigt att alla avvikelser dokumenteras och kommuniceras utan dröjsmål till de som är berörda.
  • Initiera och bedriva utbildning av personal och leverantörer så att de har de bästa möjligheterna att utföra sina tjänster i enlighet med vår policy.