Vår affärsidé är att erbjuda tank- och tankcontainertransporter, invändig rengöring av tankbilar och tankcontainers, mellanlagring av kunders produkter samt uthyrning av containers och chassi/linkar.

Vision

Josef Lindberg i Sandarne AB skall bli Sveriges ledande företag för transport av flytande gods. Med ledande menar vi bäst på områdena bemötande, service, kunskap och kvalitet i kundernas ranking.

Värderingar

Vi skall erbjuda tjänsterna till våra kunder på ett förtroendefullt och kompetent sätt. Våra kundrelationer skall kännetecknas av förtroende, god kompetens, god servicenivå, god kvalitet och en bra dialog. Vi skall klara detta genom att ha en modern utrustning och personal med god kompetens som kan utföra uppdraget till kundens belåtenhet.