Kommunikation innebär för oss att kommunicera internt och externt, både mellan anställda, kunder, leverantörer och kommunikation mellan olika datasystem. Vi är övertygade om att en bra kommunikation är en förutsättning för att utföra våra tjänster med både hög säkerhet, miljöfokus, kvalité och servicegrad.

I vår vision för de närmaste tre åren finns ett uttalat mål om att göra 100 % rätt i våra tjänster till kund. För att nå det målet satsar vi på utbildning av all personal i syfte att skapa medvetenhet om hur allas arbetsinsatser påverkar vår strävan att nå målet. Vi anser att det är mycket viktigt all personal förstår sin egen del och påverkan i arbetet. Nästa steg är att personalen skall arbeta fram aktiviteter och åtgärder som hjälper dem att nå målet.

Vi har sedan 1993 arbetat med att implementera datasystem som skall stödja våra processer och tjänster. 2009 investerade vi i ett nytt transportplaneringssystem för att skapa bättre förutsättningar att stödja vårt arbete. Vi projekterar nu nästa i steg i den processen och arbetar med att ta fram system som skall stödja alla processer och tjänster vi erbjuder, oavsett om det är tankbil, tankcontainer eller terminalverksamhet. I det arbetet använder vi all den kunskap och erfarenhet som vi samlat på oss sedan 1993.